Statens forhandlingsleiar Viil Søyland (t.v.) kjem med eit tilbod på 10,15 milliardar kroner til Norges Bondelag ved Bjørn Gimming og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved Kjersti Hoff.
Statens forhandlingsleiar Viil Søyland (t.v.) kjem med eit tilbod på 10,15 milliardar kroner til Norges Bondelag ved Bjørn Gimming og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved Kjersti Hoff. FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Regjeringa tilbyr bøndene 10,15 milliardar – kravet frå bøndene er 11,5 milliardar