De Facto foreslår å reforhandle avtalane med Tyskland og Storbritannia om eksport av norsk kraft, stanse eksport av vasskraft når det er lite vatn magasinere og makspris på kraft for industrien.
De Facto foreslår å reforhandle avtalane med Tyskland og Storbritannia om eksport av norsk kraft, stanse eksport av vasskraft når det er lite vatn magasinere og makspris på kraft for industrien. FOTO: Lise Åserud / NTB / NPK

Ny analyse: Kraftkablane til utlandet fører til høge straumprisar