Mange leikeplassar er flittig i bruk i Sauda. Her er Tedros Ekubamicheal saman dottera Bitanya på leikeplassen bak rådhuset.
Mange leikeplassar er flittig i bruk i Sauda. Her er Tedros Ekubamicheal saman dottera Bitanya på leikeplassen bak rådhuset. FOTO: Frank Waal

Vil bruke to millionar kroner på leikeplassar