Det er flyplassane og flyselskapa som er aller mest drivne når det gjeld klasseskille, og det er dei som viser veg for andre bransjar om korleis ein kan gjere forskjell på kundane sine, skriv Veka som gjekk-forfattaren.
Det er flyplassane og flyselskapa som er aller mest drivne når det gjeld klasseskille, og det er dei som viser veg for andre bransjar om korleis ein kan gjere forskjell på kundane sine, skriv Veka som gjekk-forfattaren. FOTO: Matej Kastelic, Colourbox.

Veka som gjekk:

– Du kan sitte på den benken der borte