Busettinga av flyktningar skyt fart dei komande vekene. Intro-tenesta leitar nå etter husvære på eitt plan, eller med heis.
Busettinga av flyktningar skyt fart dei komande vekene. Intro-tenesta leitar nå etter husvære på eitt plan, eller med heis. FOTO: Portal Norge

Nå startar busettinga for fullt: Travel sommar for intro-tenesta