Laila Iren Solland Hardeland (til venstre) og Aslaug Tangeraas skreiv under avtalen saman med rådmann Rune Kloster Tvedt. Sauda sanitetsforening er nå ein aktør i kommunen sin store beredskapsplan, og kan bli kalla ut på oppdrag i krisesituasjonar.
Laila Iren Solland Hardeland (til venstre) og Aslaug Tangeraas skreiv under avtalen saman med rådmann Rune Kloster Tvedt. Sauda sanitetsforening er nå ein aktør i kommunen sin store beredskapsplan, og kan bli kalla ut på oppdrag i krisesituasjonar. FOTO: Frank Waal.

Beredskapsklare sanitetskvinner:

Laila Iren, Aslaug og sanitetsforeininga skal hjelpa Sauda i kriser