20 slike sykkelpostar er plassert ut i Sauda og Saudasjøen.
20 slike sykkelpostar er plassert ut i Sauda og Saudasjøen. FOTO: Stine Skrunes, Sauda kommune.

Nå kan du leite opp sykkelpostar