Dagleg leiar ved Si-Glass i Saudasjøen, Lars Sigve Søndenå, meiner dei svært ulike kraftprisene i Norge slår uheldig ut.
Dagleg leiar ved Si-Glass i Saudasjøen, Lars Sigve Søndenå, meiner dei svært ulike kraftprisene i Norge slår uheldig ut. FOTO: Frank Waal

Konkurrentar har lågare straumprisar:

Si-Glass etterlyser kompensasjon for høge straumprisar