Mellom 20 og 30 bilførarar i Sauda har fått slanka feriebudsjettet sitt den siste veka.
Mellom 20 og 30 bilførarar i Sauda har fått slanka feriebudsjettet sitt den siste veka. FOTO: Frank Waal

Over 20 har fått fartsbot i Sauda den siste veka