Nær 300 saudabuar mottar uføretrygd til livsopphald. Illustrasjonsfoto.
Nær 300 saudabuar mottar uføretrygd til livsopphald. Illustrasjonsfoto. FOTO: Colourbox.

10,3 prosent av alle vaksne saudabuar i arbeidsfør alder er uføretrygda