Brødrene Selvik, Norce LFI, Sauda jeger- og fiskerforening, Saudefaldene, Ryfylke Vassområde og fleire frivillige privatpersonar har stilt opp for å gjere gyteforholda i Storelva betre.
Brødrene Selvik, Norce LFI, Sauda jeger- og fiskerforening, Saudefaldene, Ryfylke Vassområde og fleire frivillige privatpersonar har stilt opp for å gjere gyteforholda i Storelva betre. FOTO: Nils Jarle Sandanger

Krafttak for fisken i Storelva