Restaurering av gamle oppgangssag-murar er avansert puslespel-legging. Sven Hoftun og Bergit Tysseland frå Ryfylkemuseet prøver å få neste brikke til å passa i muren. Bak står kollegaene Nils Hoftun og Mark Lawrenson.
Restaurering av gamle oppgangssag-murar er avansert puslespel-legging. Sven Hoftun og Bergit Tysseland frå Ryfylkemuseet prøver å få neste brikke til å passa i muren. Bak står kollegaene Nils Hoftun og Mark Lawrenson. FOTO: Knut Atle M. Seim

 – Det gjeld å sy det i hop på beste måte og vera ein optimist