Det er stor etterspurnad etter solcelleanlegg. Biletet visar  det nyleg monterte anlegget på eit leilegheitsbygg på Vangnes.
Det er stor etterspurnad etter solcelleanlegg. Biletet visar det nyleg monterte anlegget på eit leilegheitsbygg på Vangnes. FOTO: Knut Atle Seim

Solcellepanel kan likevel vere søknadspliktig