Vitkus «Eddy» Eduardas (til venstre) og Patrik Wolstad i ålesundsfirmaet Emil Company starta jobben med å lima tennisbanedekket i dag, fredag.
Vitkus «Eddy» Eduardas (til venstre) og Patrik Wolstad i ålesundsfirmaet Emil Company starta jobben med å lima tennisbanedekket i dag, fredag. FOTO: Ingvil Bakka

Tennisbanane tar form