Heidi Aartun ivrar stort for å skapa livsglede for eldre. Her er ho saman med bebuaren Ingolf Johansen og katten Truls, som dukka opp i vinter og som meir eller mindre har flytta inn i eit bufellesskap på Åbøtunet.
Heidi Aartun ivrar stort for å skapa livsglede for eldre. Her er ho saman med bebuaren Ingolf Johansen og katten Truls, som dukka opp i vinter og som meir eller mindre har flytta inn i eit bufellesskap på Åbøtunet. FOTO: Ingvil Bakka.

Her er livsgledekonsulenten Heidi