Styrar Tanja Håheimsnes og mor Vilde Mollatveit håpar «La vandre»-appen bidrar til mindre bruk og kast-mentalitet – og at barna samtidig lærer berekraft i praksis.
Styrar Tanja Håheimsnes og mor Vilde Mollatveit håpar «La vandre»-appen bidrar til mindre bruk og kast-mentalitet – og at barna samtidig lærer berekraft i praksis. FOTO: Ingvil Bakka.

La den vandre, frå den eine til den andre