Sauda kan få eit eittårig trekk i overføringane frå staten på grunn av høge inntekter gjennom sal av konsesjonskraft.
Sauda kan få eit eittårig trekk i overføringane frå staten på grunn av høge inntekter gjennom sal av konsesjonskraft. FOTO: Portal Norge

Sauda må kanskje dele noko av kraftgevinsten