Bustadprisane fall med 2,2 prosent i september, og Eiendom Norge ventar nedgang også dei neste månadane.
Bustadprisane fall med 2,2 prosent i september, og Eiendom Norge ventar nedgang også dei neste månadane. FOTO: Portal Norge

Bustadprisane fall med 2,2 prosent i september