– Sauda må gjera bevisste val for å utvikla kommunen som reiselivsdestinasjon på ein berekraftig måte, meiner Ragnar Fosstveit, dagleg leiar i sauda Ferie & Fritid.
– Sauda må gjera bevisste val for å utvikla kommunen som reiselivsdestinasjon på ein berekraftig måte, meiner Ragnar Fosstveit, dagleg leiar i sauda Ferie & Fritid. FOTO: Andreas Isaksen

– Er det nok med 2 000 hytter i Sauda?