Slik kan eit nytt bygg på bakeritomta i Rådhusgata bli sjåande ut. Skissa er kun ei idéskisse, sidan det ikkje er bestemt korleis eit eventuelt bygg der vil bli.
Slik kan eit nytt bygg på bakeritomta i Rådhusgata bli sjåande ut. Skissa er kun ei idéskisse, sidan det ikkje er bestemt korleis eit eventuelt bygg der vil bli. FOTO: Tegning og Prosjekt Service AS

Tre aktørar vurderer byggeaktivitet på bakeritomta