Konstituert fylkesdirektør Håkon Schwalb i Rogaland fylkeskommune.
Konstituert fylkesdirektør Håkon Schwalb i Rogaland fylkeskommune. FOTO: Rogaland fylkeskommune.

Kraftinntektene bergar også fylkeskommunen sitt budsjett