Laila Rørtveit Olsen elskar jobben sin, som i stor grad handlar om å skape tryggleik og tilhøyregheit for elevane som bur på campus i Sauda.
Laila Rørtveit Olsen elskar jobben sin, som i stor grad handlar om å skape tryggleik og tilhøyregheit for elevane som bur på campus i Sauda. FOTO: Andreas Isaksen

Livet på Sauda Campus:

Laila er ”reservemamma” til 30 ungdomar