Heller ikkje år blir det fotballturnering i Saudahallen i romjula. Her er vinnarane av seniorklassen i 2019, laget «Muppet Show». Bak frå venstre: Andre Lilleskog, Ådne Listøl, Andre Aabø Hansen, Jan Philip Årtun og Kristoffer Birkeland. Framme frå venstre: Kristian Stråbø, Eirik Birkeland og Atle Mehus.
Heller ikkje år blir det fotballturnering i Saudahallen i romjula. Her er vinnarane av seniorklassen i 2019, laget «Muppet Show». Bak frå venstre: Andre Lilleskog, Ådne Listøl, Andre Aabø Hansen, Jan Philip Årtun og Kristoffer Birkeland. Framme frå venstre: Kristian Stråbø, Eirik Birkeland og Atle Mehus. FOTO: Ingvil Bakka

Derfor blir det ikkje fotballturnering i årets romjul