Høgres Aud Hege Jørgensen Hebnes og Dagfinn Birkeland meiner at Sauda kommune må støtta innbyggarar, hyttefolk og bedrifter som vil gå i gang med tiltak for å spara straum. Dei ønsker også at folk med utfordrande økonomi får ekstra pengestøtte til slike tiltak.
Høgres Aud Hege Jørgensen Hebnes og Dagfinn Birkeland meiner at Sauda kommune må støtta innbyggarar, hyttefolk og bedrifter som vil gå i gang med tiltak for å spara straum. Dei ønsker også at folk med utfordrande økonomi får ekstra pengestøtte til slike tiltak. FOTO: Ingvil Bakka

Budsjettarbeidet er i gang:

Vil bruka ti millionar på enøk-støtte til innbyggarar, hyttefolk og bedrifter