Det har blitt sett fleire tilfelle der både vaksne og barn har klatra oppi containerar her på sorteringsanlegget i Sauda for å finne brukbare gjenstandar.
Det har blitt sett fleire tilfelle der både vaksne og barn har klatra oppi containerar her på sorteringsanlegget i Sauda for å finne brukbare gjenstandar. FOTO: Andreas Isaksen

Folk observert oppi containerane – Farleg og ulovleg