Mange bidrar i spleisen for å sikre at alle i Sauda har økonomi til julemat og julegåver.
Mange bidrar i spleisen for å sikre at alle i Sauda har økonomi til julemat og julegåver. FOTO: Frank Waal.

Innsamlinga har passert 70 000 kroner