Eramet sine mangansmelteverk kan dei næraste åra kutta kraftig i CO2-utsleppa ved å ta i bruk biomasse i staden for koks i smelteprosessen.
Eramet sine mangansmelteverk kan dei næraste åra kutta kraftig i CO2-utsleppa ved å ta i bruk biomasse i staden for koks i smelteprosessen. FOTO: Illustrasjonsfoto: Arkiv.

CO2-gjennombrot for Eramet Norway