38 barn, av dei 23 jenter og 15 gutar, utgjer fødselstal-statistikken for Sauda i 2022.
38 barn, av dei 23 jenter og 15 gutar, utgjer fødselstal-statistikken for Sauda i 2022. FOTO: Arkiv.

Så mange nye saudabuar kom til verda i fjor