Ein kan ikkje forvente stillheit og kvile når ein jobbar som lærar i grunnskulen, forklarar Ranveig Løvik (26). Her saman med eit knippe elevar frå første trinn, der ho jobbar som kontaktlærar.
Ein kan ikkje forvente stillheit og kvile når ein jobbar som lærar i grunnskulen, forklarar Ranveig Løvik (26). Her saman med eit knippe elevar frå første trinn, der ho jobbar som kontaktlærar. FOTO: Andreas Isaksen.

– Ein må tole den positive støyen. Den er eit teikn på trivsel