Siri Fisketjøn Indrebø har sagt opp jobben som GDE-leiar i Sauda/Suldal og Etne/Vindafjord.
Siri Fisketjøn Indrebø har sagt opp jobben som GDE-leiar i Sauda/Suldal og Etne/Vindafjord. FOTO: Andreas Isaksen/arkiv.

Fisketjøn Indrebø har sagt opp – stillinga er lyst ut