Bubilen stod parkert her på Fløgstadneset då ein mann i 20-åra nappa med seg eitt av skilta på bilen ved 02-tida, natt til laurdag.
Bubilen stod parkert her på Fløgstadneset då ein mann i 20-åra nappa med seg eitt av skilta på bilen ved 02-tida, natt til laurdag. FOTO: Andreas Isaksen

Stal skilt av bubil – eigaren tok opp jakta