Mulegheitsutviklar i Sauda kommune, Harald Halvorsen Løland, meiner det er ein godt forankra plan som nå er sendt inn til førstegangs behandling.
Mulegheitsutviklar i Sauda kommune, Harald Halvorsen Løland, meiner det er ein godt forankra plan som nå er sendt inn til førstegangs behandling. FOTO: Frank Waal

– Sauda eit langt steg nærare heilårsdestinasjon