Janne Eikevik har jobba som leiar for introduksjonstenesta og vaksenopplæringa i Sauda i fleire år. Her er ho fotografert saman med einingsleiar og sjukepleiar Olivia Obtinario, då dei to gjorde klar ein bustad for ein flyktningfamilie hausten 2020.
Janne Eikevik har jobba som leiar for introduksjonstenesta og vaksenopplæringa i Sauda i fleire år. Her er ho fotografert saman med einingsleiar og sjukepleiar Olivia Obtinario, då dei to gjorde klar ein bustad for ein flyktningfamilie hausten 2020. FOTO: Ingvil Bakka.

Sju vil ha jobben til Janne Eikevik