25 personar har søkt jobb som lærarar i Sauda. Det er imidlertid stor mangel på den formelle fagkompetansen som er kravd til jobb i grunnskulen.
25 personar har søkt jobb som lærarar i Sauda. Det er imidlertid stor mangel på den formelle fagkompetansen som er kravd til jobb i grunnskulen. FOTO: Ingvil Bakka

25 vil bli lærarar i Sauda: Kommunalsjefen er likevel bekymra