Med fullverdig E-134 og ferjefri E39 blir trafikken i Saudatunnelen i 2050 stipulert til 1 600 kjøretøy.
Med fullverdig E-134 og ferjefri E39 blir trafikken i Saudatunnelen i 2050 stipulert til 1 600 kjøretøy. FOTO: Grafikk: Asplan Viak.

Meiner tunnel blir for dyr for bompengar