Ordførar Asbjørn Birkeland meiner fylkesdirektøren legg feil tal til grunn for si bompengevurdering.
Ordførar Asbjørn Birkeland meiner fylkesdirektøren legg feil tal til grunn for si bompengevurdering. FOTO: Arkiv

Ordførar Asbjørn Birkeland: – Ikkje einig i tala