Talet på sosialhjelpstilfelle auka med 8,7 prosent frå 2021 til 2022.
Talet på sosialhjelpstilfelle auka med 8,7 prosent frå 2021 til 2022. FOTO: Gorm Kallestad

Talet på sosialhjelpsmottakarar aukar