Tre søkte på jobben til Eirik Daniel Fatnes (til venstre), medan åtte søkte på jobben til Brynjar Saua. Per i dag er det uvisst kva som skjer med kommunalsjef-stillinga. Men truleg blir det tilsett ein personalsjef i løpet av april.
Tre søkte på jobben til Eirik Daniel Fatnes (til venstre), medan åtte søkte på jobben til Brynjar Saua. Per i dag er det uvisst kva som skjer med kommunalsjef-stillinga. Men truleg blir det tilsett ein personalsjef i løpet av april. FOTO: Arkiv.

Ingen leiar-tilsettingar før påske