Slettedalsvatnet ein dryg meter under HRV.
Slettedalsvatnet ein dryg meter under HRV. FOTO: Knut Atle M. Seim

Ønsker mindre vatn i Fetavatnet og Slettedalsvatnet