Førskulelærar Renate Oxaal Havreberg (til venstre) og F&R treningssenter-leiar Hulda Asgeirsdottir Birkeland skiftar beite totalt når dei nå blir flyktningkonsulentar i det føreståande, store busettingsarbeidet i Sauda.
Førskulelærar Renate Oxaal Havreberg (til venstre) og F&R treningssenter-leiar Hulda Asgeirsdottir Birkeland skiftar beite totalt når dei nå blir flyktningkonsulentar i det føreståande, store busettingsarbeidet i Sauda. FOTO: Ingvil Bakka.

Her er dei to nye flyktningkonsulentane