Muslimske kvinner som bær hijab er spesielt utsette for diskriminering, seier Vibeke Moe. Foto: HL-senteret
diskriminering, seier Vibeke Moe.
Muslimske kvinner som bær hijab er spesielt utsette for diskriminering, seier Vibeke Moe. Foto: HL-senteret diskriminering, seier Vibeke Moe. FOTO: NPK

Kvinner som ber hijab er særleg utsette for diskriminering