Peder Lofnes Hauge og Noregs Mållag invitere alle i Noreg til å skrive nynorsk 12. mai.
Peder Lofnes Hauge og Noregs Mållag invitere alle i Noreg til å skrive nynorsk 12. mai. FOTO: Noregs Mållag

Mållaget oppmodar om å markere nynorskdagen