Sjølv om frivillig vern fungerer godt, er det mange område med høge vernekvalitetar som blir avvist av styresmaktene på grunn av manglande stønad frå staten, ifølgje Noregs Skogeierforbund. Her frå Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i Buskerud, som vart verna i 2008.
Sjølv om frivillig vern fungerer godt, er det mange område med høge vernekvalitetar som blir avvist av styresmaktene på grunn av manglande stønad frå staten, ifølgje Noregs Skogeierforbund. Her frå Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i Buskerud, som vart verna i 2008. FOTO: NTB

Kritisk til ordning med frivillig skogvern