Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).
Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). FOTO: NPK

Regjeringa deler ut 171 millionar til fritidsaktivitetar