Yngve Thomassen set ut sjøaureyngel saman med medhjelpar Tage og førskulebarna.
Yngve Thomassen set ut sjøaureyngel saman med medhjelpar Tage og førskulebarna. FOTO: Andreas Isaksen

– Rart å tenke på at dette er siste gong