Forskar Krisjanis Rudus ønskjer økonomisk støtte til eit pilotprosjekt der bønder deler av sjølvprodusert overskotskraft.
Forskar Krisjanis Rudus ønskjer økonomisk støtte til eit pilotprosjekt der bønder deler av sjølvprodusert overskotskraft. FOTO: Foto: Frank May / NTB / NPK

Deling av kraft kan gjere bønder mindre avhengig av staten