Bilete er tatt på brua mellom Tangen og Kløver hotell.
Bilete er tatt på brua mellom Tangen og Kløver hotell. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv/.

Sjå kven som vann sommarkonkurransen