Koordinatorene Ågot Grindheim (venstre) og Mari Austarheim visar fram årets aksjonsplakat. No fortviler dei over manglande påmelding av bøsseberarar.
Koordinatorene Ågot Grindheim (venstre) og Mari Austarheim visar fram årets aksjonsplakat. No fortviler dei over manglande påmelding av bøsseberarar. FOTO: Ingvil Bakka

Manglar 50 bøsseberarar

Tv-aksjonen treng 84 bøsseberarar for å dekke heile Sauda på søndag. No ber aksjonsleiarane Sauda om å mobilisere. Kun 33 har nemleg meldt seg.

– Det er jo ganske krise, dette. Vi har sett også dei siste åra at det blir mindre og mindre oppslutning. Det er også ein del av dei faste bøsseberarane som ikke lenger har muligheit til å dere med,og no ser det mørkt ut, seier ei fortvila leiar i Sauda frivilligsentral, Mari Austarheim.

Saman med Ågot Grindheim er ho koordinator for TV-aksjonen i Sauda.

– Det er eit høyaktuelt formål i år, Redd Barna sitt arbeid for barn som lever i krigsramma område. Eg håpar i det lengste at nokre fleire ser at dei har muligheit til å dere med på dette. Ein kan melde seg som bøsseberar lokalt, heilt fram til laurdag klokka 16 på www.tvaksjonen.no, seier Austarheim til Ryfylke.

Dei som melder seg som bøsseberarar, vil få informasjon på kvelden, laurdag, forklarar Austarheim, som slår fast at det ikke har vore aktuelt å avlyse deltakinga i Tv-aksjonen.

Ryfylke skrev opprinneleg at inntektene gjekk til Røde Kors. Dette blei retta laurdag ettermiddag.