Urmakar Bernhard Jensen dreiv verkstaden sin i Rådhusgata.
Urmakar Bernhard Jensen dreiv verkstaden sin i Rådhusgata. FOTO: Privat

Viser fram ukjent filmmateriale frå Sauda på 1960-talet