Hustveitelva som renn mellom Hustveitstølen og Jonestølen. Store snømengder i år. Bildet er tatt 12. mars.
Hustveitelva som renn mellom Hustveitstølen og Jonestølen. Store snømengder i år. Bildet er tatt 12. mars. FOTO: Leif Gunnar Moe.

Dagens Ryfylke-blinkskot